VENEILYSANASTO

Tervetuloa monikieliseen veneilysanastoon, joka kattaa kaikki tarvittavat veneilytermit neljällä kielellä: englanniksi, suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi. Täältä löydät veneilyaiheisia sanoja ja fraaseja kätevästi, olitpa sitten aloittelija tai kokenut veneilijä. Uppoudu veneilyn ja merenkulun kiehtovaan maailmaan, opi ymmärtämään veneilyn perinteitä ja -käytäntöjä paremmin tämän sanaston avulla!

Finnish Swedish English German
aallonharja vågtopp crest of a wave Wellenkam
aallonmurtaja vågbrytare breakwater Wellenbrecher, Mole
aalonpohja vågdal trough of wave Wellental
ahvenselkä, isopurjeen kaareva yläliikki ”gåsrygg”? goosewinged sail, goosewing Schmetterling
airon varsi årskaft loom Ruderschaft?
ajaa karille grundstöta run aground auf Grund laufen
ajoankkuri drivankare sea anchor, drift anchor Schirmanker, Ankerdragge
ajolanka, virtauslanka; purjeen säätöä helpottavat langat purjeessa trimtråd, telltale telltales Windfähnchen (fäden) am Segel
ajopurje jagare; det yttersta förliga stagseglet flying jib Vorsegel, jib
akseli axel shaft Achse, Radachse
akselin laakeri axellager shaft bearing Achslager
alaliesma underlik foot of the sail Unterliek
alavantti; saalingin alapuolelta lähtevä vantti lägre vanterna lower shrouds Unterwanten
alaveden korkeus lågvattenstånd low water height LWh Ebbenhöhe
alempi takavantti akter undervant aft lower shroud Takelage für Unterwanten (Splinte, Muttern, Wantenspanner)
aluksen kulut båtens utgifter ship’s disbursement Bootskosten
aluslevy bricka washer Grundplatte
ankkuri laahaa ankaret draggar, släpper anchor is dragging Schleppanker (auch Warp- oder Wurfanker genannt)
ankkuriboksi ankarbox anchor well Ankerschacht
ankkurivalo; ympäri näköpiirin valkoista valoa näyttävä valaisin ankarljus anchor light Leichtanker
ankkurivintturi, vinssi ankarspel anchor windlass Ankerwinde
ankkuroida kasta ankar anchor (to drop the) Anker werfen
anodi (pos. elektrodi) anod anode Anode
auringonlasku solnedgång setting of sun, sunset Sonnenuntergang
auringonnousu soluppgång sunrise Sonnenaufgang
avoin tuuli, vapaa tuuli; sivu tai myötätuuli öppen vind free wind, alee leewärts
avotila; terassi istuinkaukalo, istuinlaatikko, istuma-aukko, istumalaatikko, sitlooda sittlåda, sittbrunn cockpit Cockpit
babystaagi, välikeulaharus babystag babystay Babystag
barber-hauler; keulapurjeen tai spinaakkerin jalukseen kiinnitettävä apupylpyrä köysineen barber-hauler barber-hauler Barber-hauler
barduunat, partuunat bardun backstay Achterstag
bermudatakila; kolmikulmaisella isopurjeella varustettu takila bermudarigg bermuda rig
bogspröötti bogspröt bowsprit Bugspriet
broachata; nousta spinaakkerilla purjehdittaessa tuuleen niin, että vene kaatuu kyljelleen ja menettää ohjailukykynsä, koska peräsin sakkaa broaching broaching Sonnenschuß
cunningham talja, isopurjeen etuliikin kirsitin, ”latistusreivi” cunningham talja cunningham tackle Vorliekstrecker
dirkki, huippuköysi, puomin nostoköysi bomdirk, topprep toppig lift Dirk
dorade, ilmanvaihtoventtiili dorade ventilationsventil dorade ventilation valve Dorade Ventil
DSC (Diqital Selective Call); VHF-, HF-, MF-radiolaitteeseen liitettävä lisälaite, jolla vasta-aseman kutsu lähetetään näppäimistöllä datapurskeena DSC (Diqital Selective Call) DSC (Diqital Selective Call) DSC (Diqital Selective Call)
eksymä, deviaatio, kulmaa magneettisen pohjoissuunnan ja magneettikompassin osoittaman pohjoissuunnan välillä, eksymän aiheuttaa kompassin läheisyydessä pysyvästi olevat magneettiset massat kompassens avvikelse, deviation deviation Deviation, Ablenkung
elämänlanka life-line life-line Rettungsleine
elättäminen; spinaakkerin jatkuva säätö
elää; purjeen etuliesma pakkaa lever live (sail)? Lever sail?
EPIRB; laiva- ja venekäyttöön tarkoitettu hätälähetinpoiju EPIRB EPIRB EPIRB
eranto, maantieteellisen pohjoissuunnan ja magneettisen pohjoissuunnan ero, todellisen magneettisen pohjoisnavan mukaan missvisning variation, declination (-magnetic) Ablenkung, Abweichung
eteenpäin framåt ahead voraus
eteläreimari sydremmare, prick south beacon Süd Spiere, Stange
etupiikkiluukku förpikslucka forward hatch Klappe, Lücke
etuspringi förspring forward quarter spring Vorspring
etustaagi, etuharus, fokstaagi, keulaharus förstag forestay, headstay Vorstag
fallata; laskea tuulesta, kääntää venettä tuulesta poispäin, laskea, liikkeessä olevan aluksen suunnan muuttaminen myötäisempään suuntaan, päinvastainen nostaa falla, styra en segelbåt längre från [lägre ned] vinden, motsatsen till lova. bear away abfallen
falli; purjeen nostin, nostin köysi, -vaijeri fall, tåg med vilket segel och rundhult hissas halyard, halliard Fall
fallikulma, nostinkulma; purjeen kulma, johon nostin kiinnitetään fallhorn head (sail) Segelkopf
falliploki; nostinpylpyrä, maston huipussa tai tyvessä oleva pylpyrä, jonka kautta nostin kulkee fallblock halyard block Fallblock
fenderi, leputtaja fender, frihult fender, skid Fender
foili, harusprofiili; keulaharukseen kiinnitetty profiilitanko stagprofil foil Foile
fokka; keulapurje, jonka takaliikki ei ulotu maston perä puolelle fock forsail Vorsegel
fokkapurje försegel, focksegel foresail, jib Fock, Vorsegel
genaakkeri; myötä- ja sivutuulessa käytettävä epäsymmetrinen (asymmetrinen), ilman puomia jalustettava pallopurje; halssikulma voi olla kiinnitetty myös keulapuomiin tai kokkapuuhun (puksprööti, bogspröt) genaker genaker Genaker
genua, jenni genua genoa Genua
genua, jenni; keulapurje, jonka takaliikki ulottuu maston perä puolelle genua genoa Genua
GPS (Global Positioning System); satelliitteihin perustuva paikanmäärityslaite; ks. myös DGPS GPS GPS GPS
haapa asp aspen Espe
halkaisija (purje) klyvare, försegel; förligt stagsegel, för om fock och akter om jagare. klyvarbom: från bogsprötet utskjutande bom, vilken tjänar som fäste för stag jib Vorsegel
halkaisijapurje, klyyvari klyvare jib Vorsegel
halkeama spricka rift Riss
halssi hals tack Hals, uns bekannt als Wende oder Halse
halssi/jalus löysällä lös hals/löst skot lazy tack/sheet Lose halsen - wenden
halssi; puoli, josta tuuli tuulee purjeeseen (oikea, vasen; styyrpuuri, paapuuri) halssikulma; purjeen styrbords eller babords halsar starboard or port tack Staboard – Steuerbord
keulanpuoleinen alakulma Port tack - Amwind
halssi; puoli, josta tuuli tuulee purjeeseen (oikea, vasen; styyrpuuri, paapuuri) halssikulma; purjeen hals; den sida därifrån vinden blåser tack; the side from where the wind blows Tack=Halse oder Wende
keulanpuoleinen alakulma Luv
halssibloki halsblock tack block Halsblock
halssikulma halshorn tack Halswinkel?
halssit oik/vas halsar styrbord/babord tack starboard/port Halsen (Steuerbord/
Backbord)
hankavastaisessa, paapurin halssi bidevind, läge vid segling med vinden intvärs eller för om tvärs; för babords halsar close reach, on the port tack am Wind, Am-Wind-Kurs, Backbordbug
hankavastaisessa, styyrpoorin halssi bidevind, för styrbords halsar close reach, on the starboard tack am Wind, Am-Wind-Kurs, Steuerbordbug
harppi passare dividers Zirkel
harus, staagi; mastoa veneen pituussuunnassa tukeva vaijeri stag stay Stag
harusliesma (etu) staglik, förlik luff Vorliek
haruspurjeen keulanpuoleinen liesma litslik luff Vorliek
heittelevä tuuli kastvind baffling wind Umlaufender Wind
heittobloki, taittobloki; pylpyrä, jossa on avattava mekanismi sekä köyden kiinnittämistä että pylpyrän kiinnittämistä varten kastblock snatchblock